Ползи от прилагане на култиватори MASS

култиватор за лавандула

Селскостопанската техника е необходимост в съвременните условия за обработка на почвата. За постигането на високи резултати, добри добиви и намаляването на разходите за производство фермерите прилагат разнообразни механизирани услуги за да постигнат желаните цели. Именно поради това днес ще представим едни от най-широкоразпространените решения, които са впечатляващи и могат да гарантират бързина и качество при провеждането на съответните мероприятия. С култиватори MASS и вие можете да се снабдите с универсално средство за максимално оптимизиране на обработката на почвата и да си спестите време и усилия.

Кое прави култиваторите MASS добри

Култивирането е вид способ за обработка на земните маси, при които се постига много добро разрохкване. По този начин почвата придобива зрялост, обогатява се и се аерира по начин, който благоприятства посаждането на културите. Прилагането на култиватор през последните години се използва масово и все повече земеделци отчитат, че много по-добре и ефективно повишават качествата на земята с помощта на тези прикачни инвентари отколкото с универсалните плугове за дълбока оран.

За перфектно оборудвано се счита онова стопанство, в което има налични култиватори, чиято роля е в:

 • Обогатяване а почвата;
 • Разрохкване;
 • Подобряване и повишаване на кислорода в почвения слой;
 • Намаляване на плевелите;
 • Премахване на вредители;
 • Намаляване на разходите за обработка на големи площи;
 • Повишаване качеството на реколтата.

Удобствата, които можете да си осигурите с използването на култиваторите MASS е в това, че с един елемент можете да извършвате различни типове обработки, а освен това влагате парите си перспективно.

Надежди, сигурни и качествени решения

култиваторОт гледна точка на рентабилност и икономичност няма съмнение, че покупката на култиватори се приема като много добра алтернатива. Това са машини с безупречна прецизност при извършване на агротехническия план. Освен това са:

 • Възможно най-гъвкавите решения за осигуряване на перфектно обработени земни площи;
 • Осигуряват след сеитбена обработка;
 • Заравняват и подготвят земното легло за предстоящо засаждане;
 • Значително подобряват качествата на почвата за да могат растенията да вегетират в благоприятни условия;
 • Намаляват се до минимум енергийните разходи;
 • Цената им е достъпна и всеки вложен лев се изплаща в кратки срокове;
 • Този тип прикачен инвентар е приложим за обработка на различни видове култури.

Ето, че е без значение дали ще третирате слънчогледови посеви, зърнено-житни култури, трайни насаждения, зеленчукови полето и други, тъй като култиваторите са едни от гъвкавите решения, с които напълно можете да постигнете висока ефективност и качествено обработване. С гамата от решения на MASS решавате множество ангажименти с един помощник.