Кога е нужен анализ на бизнеса и до какви резултати води тази кампания

Решили сте да развивате свой собствен бизнес? Страхотна идея! Наясно ли сте обаче с всички рискове, които стоят зад желанието да управлявате онлайн магазин, или да създадете платформа, която да използвате, за да предлагате услугите си? Тук е важно да се отбележи, че добрите резултати не се постигат лесно. За да станат те факт, трябва да изберете работещи стратегически методи, които да приложите и така да постигнете целта си. Професионалният анализ на бизнес е първата крачка към успеха, който Ви очаква най-горе – на върха на пирамидата от усилия и старания, положени във времето!

Какви са ползите от анализа на бизнеса

Дигитален Маркетинг

За да бъдат превърнати данните в пари, а парите в добра възвръщаемост, е нужно да се направи детайлен анализ на бизнеса, който се състои в задълбочено проучване на пазарната ниша, конкурентите, силните и слабите страни на предлаганите услуги и/или продукти, целите и всичко останало, което има отношение към стартирането на нова дейност или оптимизирането на вече започната. Извършва се професионална оценка на данните, които са получени, а след това се създава и стратегически план за действие, включващ оползотворяването на всеки един фактор за растеж. Ето кои са ползите от провеждането на анализ на бизнеса:

 • Придържане към рамката на бюджета – извличат се максимум дивиденти на фона на непроменени инвестиции;
 • Правилни решения – когато картите са на масата, възможността за акуратно планиране е много по-голяма. Задълбоченото анализиране дава информация за това кои ключови думи биха били най-ефективни при изработката на интернет реклама и кои не носят стойност;
 • Подобряване на ефективността – възвръщаемостта е подобрена в процентно изражение, пропуските минимални, а намаляването на разходите напълно възможно;
 • Фокус върху увеличаването на печалбата – забележителен ръст на приходите, което е доказателство за добре свършена работа;
 • Оптимизирне на кампаниите – обратната връзка и акуратната информация дава възможност за извършването на някои промени, свързани с маркетинг кампаниите, които се провеждат;
 • Правилно разбиране на пазарната среда и конкурентните – всяка една промяна е от значение за бъдещето на бизнеса, неговото подобрение и затвърждаване.

Анализът на бизнеса е не просто поредния маркетинг инструмент, който служи за оптимизирането на дейността и управлението на ресурсите. Той е средството, което дава посоката, в която да се върви, за да бъде всеки един онлайн магазин успешен и конкурентен.

Помага ли за подобряването на печалбата

Социалните Медии

Основната цел на бизнес анализа е да намали инвестициите, елиминира загубите и засили търсенето. Ако наличните фактори се оползотворят пълноценно, подобряването на печалбата ще стане факт още през първите месеци – до 1300% увеличение на приходите. Подобна цифра доказва огромното значение на предварителното анализиране, което винаги работи в полза на клиента.

На коя маркетинг агенция да се доверим

Технология

Освен добри идеи, всеки собственик на онлайн магазин трябва да може да разчита и на надежден партньор, в случая, на добра маркетинг агенция с отлична репутация. Такава е Digital Expert, която им много опит зад гърба си и може да предложи на всеки един свой клиент разнообразни рекламни инструменти, включително и анализ, който да подобри бизнеса и разкрие най-доброто от него.

Кои са най-работещите рекламни стратегии

Диаграма

Освен задълбочен анализ на пазара и неговите промени, конкурентната среда, силните и слабите страни на продуктите, предлагани в интернет магазина, всеки предприемач би могъл да заложи и на много още други маркетинг стратегии с гарантирана висока успеваемост, и разбира се, възвръщаемост. Това са:

 • Google Ads и Facebook реклама;
 • Имейл маркетинг;
 • Графичен дизайн;
 • Чатбот кампания;
 • Оптимизация на продажби и др.

Несъмнено е и от голямо значение кой и как провежда рекламната стратегия и анализа, на какво се залага, как се разгръща нейният потенциал във времето и какви са практическите ползи от всеки един маркетинг инструмент. Виртуалното присъствие трябва да бъде такова, че да се донесе след себе си реални материални активи, които измерват успеха по един недвусмислен начин, който сочи много ясно, накъде върви даден онлайн магазин.